İster bir kurum sahibi ister bireysel eğitimci olun Zeybox ailemize katılarak öğrencilerinize faydalı olabilirsiniz.

Bayilik için ilgili hesabınızda yönetim panelinizi aktif ediyor ve hesabınıza dilediğiniz zaman kullanmak üzere 1 er yıllık(kullanıldığı andan itibaren herbiri için ayrı ayrı) aktivasyon haklarınızı yüklüyoruz. 

Böylece öğrencilerinize dilediğiniz zaman 1 er yıllık programlar dağıtabilirsiniz. Öğrenci rapor takip ve ortak genişletilebilir kütüphane özeliği mevcuttur.

Program için İndirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz!

*Dilerseniz web site hizmetimizden de indirimli yararlanabilirsiniz.

Bayilik şartlarımız şu şekildedir;

 

BAYiLiK SÖZLEŞMESİ

1-    ........................ ilinin  ........................................................................ ilçe/ilçelerilerinde Zeybox Eğitim ve Uygulamalarını dağıtabilen tek yetkilidir.

2-    Sözleşme kapsamında bu ilçeler içinde başka bir kurumla veya şahısla yeni bayi anlaşması yapılamaz.

3-    Sözleşme süresiz olup karşılıklı fesih edilmediği sürece geçerlidir.

4-    Zeybox Kurucuları programın,hizmetlerinin dağıtım ve satışına devam eder.

5-    Bayi  eğitim ve uygulamalarını belirlenen indirimli tarife üzerinden Zeybox Kurucularından alıp, Zeybox Kurucularının dağıtım yaptığı fiyatın 300 tl altına kadar satışını yapabilir.

6-    Bayi kurumun/kişinin yaptığı satışlar tamamen şahsına aittir. Bunun için Zeybox Kurucularına ayrıca prim veya komisyon ödemez.

7-    Bayinin faaliyetleri sonucu oluşabilecek her türlü vergi, SSK , idari ve tüm ticari yükümlülükleri kendine aittir.

8-    Bayinin kendi bünyesinde yaşamış olduğu hiçbir yasadışı olay Zeybox Kurucularını bağlamaz ve bunlardan yükümlü olamaz.

9-    Bayi, Zeybox kurucularının belirlemiş olduğu fiyatın, 100 tl indirimli olan fiyatından daha da altında satış gerçekleştiremez. Aksi takdire bayilik hakkı fesh edilir. 

10- Bir bayi başka bir bayinin sınırları içine giremez. İhlal yaptığı ispatlanan bayinin bayilik hakkı fesh edilir. Kararsızlık durumunda bayi toplantısında %50 nin üzerindeki karar uygulanır.

11-  Bayilik hakkı almak ve devam ettirmek için her yıl en az 30 adet alma şartı vardır.

12- Bayilik hakkının devamı için ilgili yıl içinde en az 30 adet satış yapmış olma şartı vardır. Aksi halde ilgili bayilik için bayilik hakkı Zeybox Kurucularının inisiyatifindedir.

13- Bayi sorumlu olduğu sınırlardaki kurumlarla görüşürek (okul, belediye, kurslar, egitim birimleri vb.) TOPLU SATIŞA aracılık etmesi halinde, satış tutarı üzerinden masraflar düşülerek (KDV+Gelir Vergisi) kalan tutar üzerinden %40 komisyon alacaktır. 

14- Güncel fiyat bilgisi Zeybox Kurucuları tarafından bayilere belirlenir.(Ek-1 Fiyat Tablosu)

15- Tüm uyuşmazlıklarda Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

 

Bayi

İsim Soyisim ve İmza